ข่าวและกิจกรรม ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุเข้าร่วมงานสาธิตการทำอาหารไทยที่โรงแรม The Soaltee Kathmandu
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเนปาล (สถานะ 10 มิถุนายน 2565)

29 มิ.ย. 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

24 มิ.ย. 2565

กิจกรรม Young Smart: “Young ทำดี”

20 มิ.ย. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (พื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา) และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ค. 2565

ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

17 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด
จดหมายข่าว (Newsletter) ดูทั้งหมด
Newsletter April 2022

5 พ.ค. 2565

Newsletter February 2022

11 มี.ค. 2565

Newsletter December 2021

17 ม.ค. 2565

Newsletter November 2021

17 ม.ค. 2565

Newsletter October 2021

20 พ.ย. 2564

ดูทั้งหมด