วันที่นำเข้าข้อมูล 22 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 1,637 view

Address & Map

Royal Thai Embassy, Kathmandu
167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road
P.O. Box 3333
Tel: (977 1) 4371410, 4371411
Fax: (977 1) 4371408, 4371409
E-mail: [email protected]
Website: kathmandu.thaiembassy.org

map